Martina Satková

Martina Satková
Týmy
PŘEZDÍVKA Masatka 
OBLÍBENÝ TRIK brána "na odhoz"
HUDEBNÍ STYL cokoliv akčního
VZOR Jessica Fox
ÚSPĚCHY  

www   Facebook  |  Instagram